TEENUSED

crop

Ehituskonstruktsioonide projekteerimine

Ehitise konstruktsioon ja struktuurne disain on tähtis tööetapp, mille tulemus mõjutab oluliselt ehitustöö edukust ja kulusid. Casa Ehitus OÜ-l on pikaajaline töökogemus ehituskonstruktsioonide loomisel ja planeerimisel, kasutades mitmesuguseid materjale ja tehnoloogiad mis aitavad luua tõhusamaid ehitustehnilisi lahendusi tööde effektiivsemaks muutmisel. Samuti pakume erilahendusi mittetavapäraste struktuuride loomiseks.

•Konstruktsioon peab vastu pidama ettenähtud koormused ekspluatatsiooniolukorras

•Konstruktsioon peab olema kasutuskõlblik kogu ekspluatatsiooniaja jooksul (deformatsioonid, vibratsioon)

•Olema nõuetekohaselt stabiilne ja ohutu avariiolukorras (tulekahju, maavärin, plahvatus)

•Nõuetekohase heli-, soojusisolatsiooniga ning kaitsma väliskeskkonna mõjude eest

•Täitma tellija poolt soovitud funktsioone

•Täitma keskkonnale esitatud esteetilisi nõudeid

•Eemärk saavutada minimaalsete kuludega

Pakkumise tegemiseks vajame teie ehitise arhitektuuriset projekti.

Raudbetoon konstruktsioonid

Oleme loonud raudbetoonkonstruktsioonide projekte, millel puhul pööratud tähelepanu struktuuri optimeerimisele ja detailidele ning nende vastavusele kehtestatud ehitusnormidele. Projekti arvutused ja lisad on piisavalt detailsed, et võimaldada ehitamise haldamise lihtsustamist.

Teraskonstruktsioonid

Meie insenerid teostavad lahendusi teraskonstruktsioonidele mis jälgivad kehtestatud norme ja jälgivad arhitektide poolt etteantud disaini optimeerides vastavaid struktuure. Tehtavate lahenduste eesmärk on jälgida kliendi soove ja pakkuda välja parimad lahendused arhitektuuriliste projektide teostamiseks mis oleksid nii majanduslikult mõttekad kui ka uuenduslikud.

Puitkonstruktsioonid

Pakume kergeid ja vastupidavaid puitkonstruktsioonide lahendusi. Teostame konstruktsiooni arvutusi arvestades arhitektuuri eripärasid.
IMG_0161

Construction management and owner supervision

Supervision of the work and making sure it follows the project and regulations. Supervision of the workers and consulting the client.

Budget supervision

Keeping track and keeping records of work done and correctness of invoices provided. Calculation and inspection of monthly bills for the work done and their accordance to the budget provided.

Constructional and technical cooperation

Technical help for companies, real estate agencies and specialists for achieving the best results. Analysis of construction projects and constructional consulting for making engineering choices and choosing the materials.

For companies and specialists, who have a need for technical advice regarding damage assessment or starting new projects.

Ehitusprojekti eelarvestus ja teostatavate tööde nimekiri

Ehitusprojekti hinnakalkulatsioon on vajalik nii väikeste kui ka suurte tööde puhul. Projektijuhtidel ja eelarvestajatel on selge nägemus projekti kuludest ning turu ülevaade ja nad on teadlikud ka tehtavate tööde sisust.

Teostavate tööde nimekiri on sageli pikk ja lühidalt kirjeldatud seetõttu on hea kui kasutatud materjalide ja tööde nimekiri on koostatud professionaalide poolt ning ehitusinseneri abi õige hinna leidmisel on hea valik.

Teostame nii hinnapakkumiste analüüse kui ka koostame hinnapakkumisi nii ehitajatele kui ka ostajatele ja lõpptarbijatele.

Ehituslikud mahuarvestused

Mahuarvestused sisaldavad tehtavate tööde kirjelduse alusel koostatud täpseid materjali kulusid ja mõõtühikuid.

Kulude ja mahtude väljaarvutamiseks kasutab insener erinevaid arvutusmeetodeid, et saada täpselt teada ehitamiseks vajalikud kogused. Need on aluseks ka hinnapakkumiste koostamiseks.

Täpse hinnapakkumise mahtude arvutamisele või eelarve koostamisele, saame teha pärast projektdokumentatsiooniga tutvumist.

IMG_0053

Ehitamine

Ehitamisel kasutame Pontarolo Enginering Climablock ehitusplokke ja süsteemi. Oleme oma koostööpartneriks valinud just selle firma tooted järgnevatel põhjustel:

 • Märkimisväärne enerigakulu sääst nii talvel kui ka suvel.
 • Vaikne maja, üliehead akustilised omadused mis on sätestatud normidest kõrgemad.
 • Madalad hoolduskulud kuivõrd struktuur kestab aastakümneid
 • elamiskeskkonna tervislikkus, niiskuse ja hallituse puudumine seintel
 • Väärtus kinnisvaraturul ei lange aja jooksul
 • Lihtne paigaldus ja võimalus kasutada erinevaid arhitektuurilisi projekte
 • Erinevad isolatsiooni paksused ja mahud
 • Ideaalne “roheliste” keskondasäästvate ehitusprojektide jaoks ja kõrge energiasäästmise klass (klass A, energiatõhus maja, CasaClima)
 • Väiksem müüri paksus = suurem majasisene põrandapind sama raha eest või odavamalt
 • Võimaliku interstitsiaalse kondensatsiooni kontroll Glaseri skeemi abil
 • Torude ja juhtmete paigaldus ja viimistluse tööd on lihtsad (müüritöid pole vaja)
 • Minimaalne hooldusvajadus ja niiskuse ja hallituse puudumine

Oma kogemustest võime öelda, et Climablock'ist maja ehitamine võtab vähem aega ja tulemus on sooja ning külma tõhus. Eriti hästi sobib materjal funkstiilis majade ehitamiseks.

Tegemist on betoonarmatuur majaga mis on seest ja väljast koheselt soojustatud PVC materjaliga ning vastab igati EL uutele passiivmaja, enerigatõhusa maja nõuetele.

Rohkem infot Climablock ehitusmaterjali kohta leiate siit.