TEENUSED

crop

Ehituskonstruktsioonide projekteerimine

Ehitise konstruktsioon ja struktuurne disain on tähtis tööetapp, mille tulemus mõjutab oluliselt ehitustöö edukust ja kulusid. Casa Ehitus OÜ-l on pikaajaline töökogemus ehituskonstruktsioonide loomisel ja planeerimisel, kasutades mitmesuguseid materjale ja tehnoloogiad mis aitavad luua tõhusamaid ehitustehnilisi lahendusi tööde effektiivsemaks muutmisel. Samuti pakume erilahendusi mittetavapäraste struktuuride loomiseks.

•Konstruktsioon peab vastu pidama ettenähtud koormused ekspluatatsiooniolukorras

•Konstruktsioon peab olema kasutuskõlblik kogu ekspluatatsiooniaja jooksul (deformatsioonid, vibratsioon)

•Olema nõuetekohaselt stabiilne ja ohutu avariiolukorras (tulekahju, maavärin, plahvatus)

•Nõuetekohase heli-, soojusisolatsiooniga ning kaitsma väliskeskkonna mõjude eest

•Täitma tellija poolt soovitud funktsioone

•Täitma keskkonnale esitatud esteetilisi nõudeid

•Eemärk saavutada minimaalsete kuludega

Pakkumise tegemiseks vajame teie ehitise arhitektuuriset projekti.

Raudbetoon konstruktsioonid

Oleme loonud raudbetoonkonstruktsioonide projekte, millel puhul pööratud tähelepanu struktuuri optimeerimisele ja detailidele ning nende vastavusele kehtestatud ehitusnormidele. Projekti arvutused ja lisad on piisavalt detailsed, et võimaldada ehitamise haldamise lihtsustamist.

Teraskonstruktsioonid

Meie insenerid teostavad lahendusi teraskonstruktsioonidele mis jälgivad kehtestatud norme ja jälgivad arhitektide poolt etteantud disaini optimeerides vastavaid struktuure. Tehtavate lahenduste eesmärk on jälgida kliendi soove ja pakkuda välja parimad lahendused arhitektuuriliste projektide teostamiseks mis oleksid nii majanduslikult mõttekad kui ka uuenduslikud.

Puitkonstruktsioonid

Pakume kergeid ja vastupidavaid puitkonstruktsioonide lahendusi. Teostame konstruktsiooni arvutusi arvestades arhitektuuri eripärasid.