TEENUSED

IMG_0161

Ehituse juhtimine ja omanikujärelvalve

Kontrollitakse tehtavate tööde vastavust projektile ning normidele. Tehakse järelvalvet tööde teostaja tegevuse üle ning vajadusel nõustatakse klienti.

Eelarvest kinnipidamise jälgimine

Jälgitakse ning peetakse arvestust tehtud tööde ja arvete esitamise korrektsuse üle. Igakuiste tehtud tööde maksete arvutamine ja kontroll ning tehtud tööde vastavust eelarves toodule.

Ehitusalane ja tehniline koostöö

Ettevõtetele, kinnisvarabüroodele ja erialaspetsialistidele vajalik tehniline abi parimate tulemuste saavutamiseks.

Ehitusprojektide analüüs ja ehitusalane nõustamine, insenertehniliste valikute ja materjalide valiku tegemisel.