TEENUSED

Ehituskonstruktsioonide projekteerimine

Ehitise konstruktsioon ja struktuurne disain on tähtis tööetapp, mille tulemus mõjutab oluliselt ehitustöö edukust ja kulusid. Casa Ehitus OÜ-l on pikaajaline töökogemus ehituskonstruktsioonide loomisel ja planeerimisel, kasutades mitmesuguseid materjale ja tehnoloogiad mis aitavad luua tõhusamaid ehitustehnilisi lahendusi tööde effektiivsemaks muutmisel. Samuti pakume erilahendusi mittetavapäraste struktuuride loomiseks.

•Konstruktsioon peab vastu pidama ettenähtud koormused ekspluatatsiooniolukorras

•Konstruktsioon peab olema kasutuskõlblik kogu ekspluatatsiooniaja jooksul (deformatsioonid, vibratsioon)

•Olema nõuetekohaselt stabiilne ja ohutu avariiolukorras (tulekahju, maavärin, plahvatus)

•Nõuetekohase heli-, soojusisolatsiooniga ning kaitsma väliskeskkonna mõjude eest

•Täitma tellija poolt soovitud funktsioone

•Täitma keskkonnale esitatud esteetilisi nõudeid

•Eemärk saavutada minimaalsete kuludega

Pakkumise tegemiseks vajame teie ehitise arhitektuuriset projekti.

Image converted using ifftoany
IMG_0161

Ehituse juhtimine ja omanikujärelvalve

Kontrollitakse tehtavate tööde vastavust projektile ning
normidele. Tehakse järelvalvet tööde teostaja tegevuse üle ning vajadusel nõustatakse klienti.

Eelarvest kinnipidamise jälgimine

Jälgitakse ning peetakse arvestust tehtud tööde ja arvete
esitamise korrektsuse üle. Igakuiste tehtud tööde maksete arvutamine ja kontroll ning tehtud
tööde vastavust eelarves toodule.

Ehitusalane ja tehniline koostöö

Ettevõtetele, kinnisvarabüroodele ja erialaspetsialistidele vajalik
tehniline abi parimate tulemuste saavutamiseks. Ehitusprojektide analüüs ja ehitusalane
nõustamine, insenertehniliste valikute ja materjalide valiku tegemisel.

Firmal, eraettevõttel või spetsialistil kellel on tekkinud vajadus tehnilise arvamuse saamiseks kahju
hindamiseks või uue töö alustamiseks.

Ehitusprojekti eelarvestus ja teostatavate tööde nimekiri

Ehitusprojekti hinnakalkulatsioon on vajalik nii väikeste kui ka suurte tööde puhul. Projektijuhtidel
ja eelarvestajatel on selge nägemus projekti kuludest ning turu ülevaade ja nad on teadlikud ka
tehtavate tööde sisust. Teostavate tööde nimekiri on sageli pikk ja lühidalt kirjeldatud seetõttu on
hea kui kasutatud materjalide ja tööde nimekiri on koostatud professionaalie poolt ning
ehitusinseneri abi õige hinna leidmisel on hea valik. Teostame nii hinnapakkumiste analüüse kui ka
koostame hinnapakkumisi nii ehitajatele kui ka ostajatele ja lõpptarbijatele.

Ehituslikud mahuarvestused

Mahuarvestused sisaldavad tehtavate tööde kirjelduse alusel koostatud täpseid materjali kulusid
ja mõõtühikuid. Kulude ja mahtude väljaarvutamiseks kasutab insener erinevaid
arvutusmeetodeid, et saada täpselt teada ehitamiseks vajalikud kogused. Need on aluseks ka
hinnapakkumiste koostamiseks. Täpse hinnapakkumise mahtude arvutamisele või eelarve
koostamisele, saame teha pärast projektdokumentatsiooniga tutvumist.

Ehitamine

Ehitamisel kasutame Pontarolo Enginering Climablock ehitusplokke ja süsteemi. Oleme oma koostööpartneriks valinud just selle firma tooted järgnevatel põhjustel:

 • Märkimisväärne enerigakulu sääst nii talvel kui ka suvel.
 • Vaikne maja, üliehead akustilised omadused mis on sätestatud normidest kõrgemad.
 • Madalad hoolduskulud kuivõrd struktuur kestab aastakümneid
 • elamiskeskkonna tervislikkus, niiskuse ja hallituse puudumine seintel
 • Väärtus kinnisvaraturul ei lange aja jooksul
 • Lihtne paigaldus ja võimalus kasutada erinevaid arhitektuurilisi projekte
 • Erinevad isolatsiooni paksused ja mahud
 • Ideaalne “roheliste” keskondasäästvate ehitusprojektide jaoks ja kõrge energiasäästmise klass (klass A, energiatõhus maja, CasaClima)
 • Väiksem müüri paksus = suurem majasisene põrandapind sama raha eest või odavamalt
 • Võimaliku interstitsiaalse kondensatsiooni kontroll Glaseri skeemi abil
 • Torude ja juhtmete paigaldus ja viimistluse tööd on lihtsad (müüritöid pole vaja)
 • Minimaalne hooldusvajadus ja niiskuse ja hallituse puudumine

Oma kogemustest võime öelda, et Climablock'ist maja ehitamine võtab vähem aega ja tulemus on sooja ning külma tõhus.
Eriti hästi sobib materjal funkstiilis majade ehitamiseks.

Tegemist on betoonarmatuur majaga mis on seest ja väljast koheselt soojustatud PVC materjaliga ning vastab igati EL uutele passiivmaja, enerigatõhusa maja nõuetele.

Rohkem infot Climablock ehitusmaterjali kohta leiate siit.

IMG_0053