TEENUSED

Ehitusprojekti eelarvestus ja teostatavate tööde nimekiri

Ehitusprojekti hinnakalkulatsioon on vajalik nii väikeste kui ka suurte tööde puhul. Projektijuhtidel ja eelarvestajatel on selge nägemus projekti kuludest ning turu ülevaade ja nad on teadlikud ka tehtavate tööde sisust.

Teostavate tööde nimekiri on sageli pikk ja lühidalt kirjeldatud seetõttu on hea kui kasutatud materjalide ja tööde nimekiri on koostatud professionaalide poolt ning ehitusinseneri abi õige hinna leidmisel on hea valik.

Teostame nii hinnapakkumiste analüüse kui ka koostame hinnapakkumisi nii ehitajatele kui ka ostajatele ja lõpptarbijatele.

Ehituslikud mahuarvestused

Mahuarvestused sisaldavad tehtavate tööde kirjelduse alusel koostatud täpseid materjali kulusid ja mõõtühikuid.

Kulude ja mahtude väljaarvutamiseks kasutab insener erinevaid arvutusmeetodeid, et saada täpselt teada ehitamiseks vajalikud kogused. Need on aluseks ka hinnapakkumiste koostamiseks.

Täpse hinnapakkumise mahtude arvutamisele või eelarve koostamisele, saame teha pärast projektdokumentatsiooniga tutvumist.

IMG_0053

Ehitamine

Ehitamisel kasutame Pontarolo Enginering Climablock ehitusplokke ja süsteemi. Oleme oma koostööpartneriks valinud just selle firma tooted järgnevatel põhjustel:

 • Märkimisväärne enerigakulu sääst nii talvel kui ka suvel.
 • Vaikne maja, üliehead akustilised omadused mis on sätestatud normidest kõrgemad.
 • Madalad hoolduskulud kuivõrd struktuur kestab aastakümneid
 • elamiskeskkonna tervislikkus, niiskuse ja hallituse puudumine seintel
 • Väärtus kinnisvaraturul ei lange aja jooksul
 • Lihtne paigaldus ja võimalus kasutada erinevaid arhitektuurilisi projekte
 • Erinevad isolatsiooni paksused ja mahud
 • Ideaalne “roheliste” keskondasäästvate ehitusprojektide jaoks ja kõrge energiasäästmise klass (klass A, energiatõhus maja, CasaClima)
 • Väiksem müüri paksus = suurem majasisene põrandapind sama raha eest või odavamalt
 • Võimaliku interstitsiaalse kondensatsiooni kontroll Glaseri skeemi abil
 • Torude ja juhtmete paigaldus ja viimistluse tööd on lihtsad (müüritöid pole vaja)
 • Minimaalne hooldusvajadus ja niiskuse ja hallituse puudumine

Oma kogemustest võime öelda, et Climablock'ist maja ehitamine võtab vähem aega ja tulemus on sooja ning külma tõhus. Eriti hästi sobib materjal funkstiilis majade ehitamiseks.

Tegemist on betoonarmatuur majaga mis on seest ja väljast koheselt soojustatud PVC materjaliga ning vastab igati EL uutele passiivmaja, enerigatõhusa maja nõuetele.

Rohkem infot Climablock ehitusmaterjali kohta leiate siit.